CSX Guard

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Vakos

Пользователь
Регистрация
2 Дек 2018
Сообщения
2
Симпатии
0
Write in english
Mam pytanie dotyczące CSX Guard.
Jak poruszasz się, aby utworzyć pusty plik .cfg dla graczy?
Ta opcja jest pewna, ponieważ CSX Guard pozwala na opcję "Pisanie".

Coś takiego:

Код:
 Pisanie config.cfg.
Zapisywanie userconfig.cfg.
Nie można otworzyć pliku userconfig.cfg
Zapisywanie pliku user.scr.
Zapisywanie pliku settings.scr.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / config.cfg.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike_polish / config.cfg.
Nie można otworzyć! MD5 /../../ cstrike_polish / config.cfg
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / decals.wad.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / cstrike.wad.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / models / player.mdl.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / gfx.wad.
Zapisywanie! MD5 /../../ valve / default.cfg.
Pisanie! MD5 /../../ valve / gfx.wad.
Pisanie! MD5 /../../ valve / halflife.wad.
Pisanie! MD5 /../../ valve / decals.wad.
Pisanie! MD5 /../../ valve / models / milensia.mdl.
Zapisywanie modeli / p_p208.mdl.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / models / p_p208.mdl.
Pisanie! MD5 /../../ valve / torntextures.wad.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / torntextures.wad.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / liblist.gam.
Nie można otworzyć! MD5 /../../ cstrike / liblist.gam
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / models / w_m4a1.mdl.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / models / w_ak47.mdl.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / models / p_awp.mdl.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / models / p_m3.mdl.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / models / player / arctic / arctic.mdl.
Pisanie modeli / player / arctic / arctic.mdl.
Pisanie halflife.wad.
Pisanie! MD5 /../../ cstrike / halflife.wad.
Pisanie cstrike.wad.
Pisanie gfx.wad. [/ CODE]
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу